Firemní profil

Od roku 1993 jsem soudním znalcem v oborech lesní hospodářství, myslivost a ochrana přírody, kde disponuji oprávněními ve všech odvětvích a specializacích, oceňuji veškeré pozemky, porosty, lesy, škody na nich a nájmy.

Postupně se však více specializuji na znalecké posudky bezpečnosti stromů a vlivu stromů na stavby, nezávislé lesnické audity, projektuji výsadby a úpravy zeleně, rekultivace a revitalizace pozemků.

Kapacitně ani územně nejsem limitován, protože disponuji sítí vysoce profesionálních, odborných spolupracovníků, vybavených potřebnou technikou. Jejich výběr upřednostňuji v místech zakázek, protože mají k lokalitě lepší vztah a jsou levnější, než velké firmy s vysokými režijními náklady. Nejčastěji pracujeme pro obce, města a správce veřejné zeleně, kde kromě posudků a projektů provádíme také rizikové kácení a ošetřování stromů stromolezeckou technikou, frézování pařezů, výsadbu a údržbu zeleně, sečení trávy atd..

Ceny se pohybují mezi 150 až 500 Kč na hodinu, bez DPH, jehož nejsem plátcem, podle náročnosti prací a daří se mi je dlouhodobě držet na stejné úrovni. Náhrady cestovních výdajů neúčtuji, jsou součástí ceny a zdarma je i prvotní seznámení s požadavkem zákazníka. Ceny a termíny prací jsou dohodnuty předem. Oproti konkurenci jsem zřejmě levnější, jak vyplývá z vítězství v řadě výběrových řízení.

Mým krédem je kvalitně, levně a efektivně, na základě nejmodernějších poznatků z oboru, k co největší spokojenosti zákazníka a navázání dlouhodobější spolupráce. V případě dotazů vážných zájemců vítám osobní jednání.