živnostenský list ( 1. strana)

živnostenský list ( 1. strana)