Oceňování pozemků a porostů

Znalecké oceňování pozemků a porostů, podle cenových předpisů i odhad tzv. „tržní ceny“:

  • oceňování stavebních pozemků,
  • oceňování zemědělských pozemků, jejich porostů a škod na nich způsobených,
  • oceňování lesních pozemků a lesních porostů,
  • oceňování ekologické újmy na lese i jednotlivých dřevinách,
  • oceňování rybníků a vodních nádrží,
  • oceňování ostatních druhů pozemků a jejich porostů,
  • stanovení výše nájmů
  • oceňování veškerých dřevin, viné révy a okrasných rostlin,
  • výpočet ekologické hodnoty dřevin, podle metodiky AOPK,
  • oceňování škod na pozemcích i porostech, včetně ekologických,
  • výpočty pro vynětí lesních pozemků nebo omezení jejich využívání,
  • projekty rekultivace pozemků, projekty odstranění škod atd.