Oceňování pozemků a porostů

Znalecké oceňování pozemků a porostů, podle cenových předpisů i odhad tzv. „tržní ceny“:

 • oceňování stavebních pozemků,
 • oceňování zemědělských pozemků, jejich porostů a škod na nich způsobených,
 • oceňování lesních pozemků a lesních porostů,
 • oceňování ekologické újmy na lese i jednotlivých dřevinách,
 • oceňování rybníků a vodních nádrží,
 • oceňování ostatních druhů pozemků a jejich porostů,
 • stanovení výše nájmů
 • oceňování veškerých dřevin, viné révy a okrasných rostlin,
 • výpočet ekologické hodnoty dřevin, podle metodiky AOPK,
 • oceňování škod na pozemcích i porostech, včetně ekologických,
 • výpočty pro vynětí lesních pozemků nebo omezení jejich využívání,
 • projekty rekultivace pozemků, projekty odstranění škod atd.