Kontakt a základní informace:

Ing. Hynek Šmerda
Nížkovice 189
683 56 Nížkovice

 • telefon: 00420 731 428 361
 • e-mail: hynek.smerda@posudekstromu.cz
 • IČ:    13029011
 • DIČ:  CZ5508212094
 • Nejsem plátce DPH, podle rozhodnutí Finančního úřadu Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno – střed, ze dne 31. 5. 2013, č. j. 2244197/13/3001-05802-706112, o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.
 • Působnost: Česká republika a Slovensko.
 • živnostenský list ( 1. strana) vydán Živnostenským úřadem města Brna 16. 10. 2008 č. j. ZUMB/28349/2008/Sla/5
 • Rozšíření znaleckého oprávnění vydáno Krajským soudem v Brně 16. 11.1995 č. j. Spr 543/ 92 pro obor: ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky a trvalé porosty, obor ochrana přírody, ve všech odvětvích a specializacích a obor lesní hospodářství, odvětví dříví – těžba a myslivost.
 • Nová licence odborného lesního hospodáře vydána Magistrátem města Brna dne 4. 11. 2002 č. j. VLHZ-lic-6030/02Vo.
 • Profesionální člen Sekce péče o dřeviny mezinárodní organizace SPoD – ISA a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), občanského sdružení, Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 a signatář jejího Etického kodexu odborníků v oboru arboristika.

Doklady o celoživotním vzdělávání od roku 2010:

 • Certifikát ze školení celoživotního vzdělávání Péče o stromy ve městech konaného ve dnech 19. 4.  –  23. 4. 2010.
 • Účastnický list z odborného semináře Provozní bezpečnost stromů konaného na Mendelově univerzitě v Brně ve dnech 24. – 25. 3. 2011.
 • Účastnický list z odborného semináře Standardy v oboru arboristika konaného na Mendelově univerzitě v Brně ve dnech 23. – 24. 1. 2012.
 • Účastnický list ze školení internetové aplikace Stromy pod kontrolou konaného na Mendelově univerzitě v Brně dne 13. 1. 2013.
 • Účastnický list z odborného semináře Řez stromů konaného na Mendelově univerzitě v Brně dne 24. 6. 2014.
 • Osvědčení o absolvování semináře Aktuální problémy znalecké praxe ve znaleckých oborech ekonomika: ceny a odhady – lesní hospodářství, ochrana přírody a zemědělství, pořádaného ve dnech 17. a 18. září 2015 Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Českou unií soudních znalců v lesním hospodářství.
 • Účastnický list z odborného semináře Choroby a škůdci dřevin na mimolesní zeleni pořádaném Arboristickou akademií dne 20. 4. 2016.
 • Osvědčení o absolvování odborného semináře pro soudní znalce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 3. 4. 2017.